สมัครสมาชิก - ข้อมูลสำคัญของสมาชิก
เลือกชื่อผู้ใช้ (กรุณาใช้ภาษาอังกฤษ):
ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น คุณสามารถใช้ตัวอักษรพิเศษและภาษาไทยได้หลังจากเข้าสู่ระบบโดยเปลี่ยนในส่วนข้อมูลส่วนตัวของคุณ
อีเมล์:
ส่วนนี้จะต้องเป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง
กรุณาเลือกรหัสผ่าน:
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง:
:
- -
- -
Gender: Male
Female
จำลองการตรวจสอบ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
***วัตถุประสงค์ของบอร์ดนี้ ***

เพื่อต้องการผู้เข้าร่วม มาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป จึงขอเชิญชวนคนไทยผู้มีจิตใจดีมาช่วยเหลือ ปลูกฝังสร้างสังคมไทย.. ให้มีสิ่งดีๆ บ้าง


 ***เงื่อนไขการสมัครสมาชิก***

1. ผู้สมัครต้องใช้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผู้สมัครต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น รวมทั้งต้องไม่ละเมิดต่อศีลธรรม จารีตประเพณี และกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย  
2. ไม่ใช้วาจาหยาบคายในการตอบกระทู้ หากพบเห็นจะแบนจากการเป็นสมาชิก
3. ไม่โพสข้อความใส่ร้ายผู้อื่น ไม่งั้นจะแบนจากการเป็นสมาชิก
4. ไม่โพสรูปโป๊ หรือรูปที่ำทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
5. ผู้สมัครต้องเก็บรักษาชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง
6. หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก รวมถึงสิทธิต่างๆ ของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การสมัครสมาชิกกับเว็บบอร์ดคอมพิวท์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
8. ข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัคร จะไม่ถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าเป็นอันขาด
9. เว็บบอร์ด คอมพิวท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า